• International
 • Infrastruktura
  Autostrady, lotniska, kolej/pojazdy szynowe miejskie
 • Farmy fotowoltaiczne
 • Urbanizacja
 • Hydraulika
  Sprzęt do Zbiornik burzowy
 • SUDS
  Zrównoważone systemy drenażu
 • HIDROSTANK access chambers in
  PANAMA CANAL
 • Projekty Specjalne

KANALIZACJA

Studzienki, włazy, stopnie, klamry, etc., oferujące większą efektywność rozwiązań w budowanymobiekcie.

ZBIORNIKI BURZOWE

Regulatory przepływu, systemy spłukiwania, sita, dezodoryzacja itp.

MELIORACJA (SUDS)

Zrównoważone systemy drenażu: skrzynki rozsączające w komunalnych zrównoważonych systemach drenażu.

RENOWACJA

Balony do zatykania rur (korki pneumatyczne), testy przepuszczalności, renowacja bez wykopów itd.

Zapisz się do otrzymywania newslettera, aby na bieżąco informować