Zbiornik burzowy

Poza produkcją modułowych studzienekz wzmocnionego polipropylenu HIDROSTANK specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu, dostarczaniu i instalowaniu różnego rodzaju urządzeń hydraulicznych dla sieci kanalizacji burzowej oraz ściekowej.

Od początku swojej działalności HIDROSTANK ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami administrującymi sieciami, biurami inżynieryjnymi, konstruktorami itp. oferując konsultacje technologiczne oraz dostarczając urządzenia hydrauliczne do zbiorników i jazów burzowychitp.

HIDROSTANK zdecydowanie stawia na innowacje i wdraża systemy oraz produkty oferujące rozwiązania adekwatne do standardowych problemów sieci kanalizacyjnych i instalacyjnych.

storm tanks