O Firmie

Firma HIDROSTANK powstała w roku 1996 jako odpowiedź na potrzebę innowacyjnych rozwiązań zwiększających wydajność w budownictwie, a także jako odpowiedź na optymalizację zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi oraz upowszechnienie zrównoważonych systemów drenażu.

Od tego czasu HIDROSTANK współpracował – zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej – z różnymi przedsiębiorstwami zarządzania, biurami inżynieryjnymi, konstruktorami, firmami instalatorskimi, projektami EPC. Wszyscy oni zaufali naszym produktom w realizacji różnorodnych projektów w zakresie:

  • budownictwa infrastrukturalnego: autostrady, lotniska, kolej/pojazdy szynowe miejskie;
  • budownictwa komunalnego, budownictwa przemysłowego;
  • budownictwa specjalistycznego w zakresie pozyskiwania energii słonecznej (farmy fotowoltaiczne i termosolarne) oraz energii wiatrowej;
  • systemów melioracji i sieci wodno-kanalizacyjnych.

HIDROSTANK stawia na innowacyjność oraz wdrażanie systemów i produktów, które oferują właściwe rozwiązanie tradycyjnych kwestii związanych z sieciami kanalizacyjnymi:

  • KANALIZACJA: studzienki, włazy, stopnie, klamry, etc., oferujące większą efektywność rozwiązań w budowanymobiekcie.
  • ZBIORNIKI BURZOWE: regulatory przepływu, systemy spłukiwania, sita, dezodoryzacja itp.
  • MELIORACJA KOMUNALNA(SUDS): zrównoważone systemy drenażu): skrzynki rozsączające w komunalnych zrównoważonych systemach drenażu.
  • RENOWACJA: balony do zatykania rur (korki pneumatyczne), testy przepuszczalności, renowacja bez wykopów itd.