Şirket

HIDROSTANK 1996 yılında,İnşaat sektöründe verimliliği yükseltebilecek yenilikçi çözümler getirme iddaasının bir sonucu olarak, Sıhhi tesisat ve Yağmur suyu ağ yönetimlerini optimize etmeye çalışmak ve sürdürülebilir bir kentsel drenaj sistemi sağlamaya yardımcı olmak amacıyla doğmuştur.

Bu süre zarfında HIDROSTANK gerek ulusal gerekse uluslar arası alanlarda farklı idarelerle, mühendislik firmaları ile, yüklenicilerle, instalasyon firmaları ve anahtar teslim projelerle…işbirliği yapmıştır ve bu firmalar bizim ürünlerimize aşağıda belirtilen çeşitli projelerde güvenmişlerdir:

  • Altyapı projeleri: otoyollar, havaalanları, demiryolları, tramvaylar…
  • Toplu konut siteleri, Organize sanayiler…
  • Fotovoltaik/termo güneş enerjili ve rüzgar sistemli projelerde.
  • Sıhhi tesisatlar ve Yağmur suyu.

HIDROSTANK kararlı bir biçimde Innovasyon ve farklı iş alanlarında bulunan farklı şebekelerin kanalizasyonlarının geleneksel sorunlarını uygun bir biçimde çözmek için ürünler ve sistemler üretmek konusunda taahhütlerde bulunmaya devam etmektedir.

  • KANALİZASYON: Rögarlar, baca kapakları, menhol basamakları, kelepçeler… inşaatta etkinliği iyileştirmek için.
  • YAĞMUR SUYU TANKI: Debi regülatörleri, temizlik sistemleri, eleme, kokudan arındırma…
  • KENTSEL DRENAJ(SUDS): Sürdürülebilir bir kentsel drenaj sistemi için infiltrasyon hücreleri.
  • REHABİLİTASYON: Tıkama balonları, tıkanıklık testleri, suyolu olmadan rehabilitasyon…