HIDROSTANK: Studnie kablowe, Stopnie złazowe, Skrzynek rozsączających

HIDROSTANK jest hiszpańska firma z ponad piętnastu lat na hiszpańskim rynku i rosnącej obecności w Europie, LATAM, Afryka, Bliski Wschód … W tym czasie, HIDROSTANK współpracował z głównych firm budowlanych, instalatorów … które zaufały naszych produktów do swoich projektów:

 • Civil: autostrady, drogi, lotniska, koleje …
 • urbanizacja,
 • przemysłowe wielokąty…

Bylibyśmy bardzo zainteresowani współpracą z tobą poprzez dostarczanie:

 1. naszych innowacyjnych modułowych Studnie polipropylenu.

Studnie kablowe HIDROSTANK tworzą system studni z tworzyw sztucznych przeznaczonych dla energetyki i telekomunikacji (typu SK, Typu SKO).  Znajdują zastosowanie przede wszystkim w instalacjach oświetlenia miejskiego, sygnalizacji świetlnych oraz kanalizacjach teletechnicznych.

Wysyłamy do Ciebie dwie noty filmów:

Do podstawowych zalet omawianych studni należą :

 • wysoką odpornością mechaniczną
 • niewielki ciężar studni umożliwiający jej szybki i łatwy montaż,
 • długi okres żywotności,
 • możliwość wykonania dodatkowych przyłączy,
 • Modułowa: Modułowa konstrukcja studni z tworzywa sztucznego pozwala na elastyczny dobór jej wysokości oraz w z znaczący sposób ułatwia i przyspiesza jej montaż. Regulacja wysokości studni 20cm,
 • uszczelki wlotowe zapewniające szczelność i elastyczność połączeń.
 • Można go poddać recyklingowi.

Więcej informacji:

http://www.hidrostank.com/hidrostank/en/access-chambers-characteristics/

 1. Stopnie złazowe,

Hidrostank produkuje stopnie złazowe z rdzeniem z pełnego pręta stalowego w otulinie z tworzywa sztucznego,

Hidrostank produkuje stopnie złazowe sześć typów.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu obsługi studni, szczeble posiadają jaskrawopomarańczowy kolor.

Więcej informacji:

http://www.hidrostank.com/hidrostank/en/manhole-steps

 1. Skrzynki retencyjno – rozsączające

 

System HIDROBOX pozwala na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstawania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych i tym samym przyczynia się do odnawiana zasobów wód gruntowych.

System skrzynek HIDROBOX przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.

System jest prosty w montażu i daje możliwość tworzenia modułów rozsączających i retencyjnych o dowolnej powierzchni i pojemności:

Konstrukcja modułu sprawia, że zajmuje on mało miejsca w transporcie i składowaniu

Oto przykładowe możliwości wykorzystania:

ROZSĄCZANIE – woda deszczowa jest szybko zbierana w układy skrzynek, po czym zostaje odprowadzona wskutek wsiąkania w otaczający grunt,

RETENCJA – układy HIDROBOX stosuje się jako rozwiązanie alternatywne wobec konwencjonalnego układu rurociągów (czasowa retencja), zapewnia to większą, bezpośrednią powierzchnię przechowywania i wolniejszy odpływ wody np. do kanalizacji czy cieków wodnych,

MAGAZYNOWANIE – układy HIDROBOX mogą służyć jako zbiornik podziemny do magazynowania wody deszczowej,

INSPEKCJA – system HIDROBOX umożliwia dodatkowo (oprócz podstawowej funkcji magazynowania i rozsączania) inspekcję układu za pomocą kamer oraz czyszczenie.

 • DANE TECHNICZNE:

 

Wymiary: 728/445/495 mm

Materiał: PP

Pojemność całkowita: 151 l

Masa: 11.85 kg

Przyłącze: do DN 200

Pojemność magazynowania: 95%

Więcej informacji:

http://www.hidrostank.com/hidrostank/en/suds-sustainable-urban-drainage/

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie konieczności dokonania wyjaśnień lub rozszerzenia informacji.